Het is mogelijk om meerdere licenties onder 1 account aan te schaffen. Echter kan dit niet tegelijkertijd worden afgerekend. Dit is omdat je na aanschaf van iedere licentie een mail krijgt om een Unlit Studio account aan te schaffen. Dus het is mogelijk om 1 bedrijfsaccount in de webshop te hebben waaronder alle account hangen, maar deze moeten apart worden afgerekend zodat de Unlit Studio accounts apart kunnen worden aangemaakt.